Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” niniejszym informujemy że:

Administratorem danych osobowych Kontrahentów jest STAL-RES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222865, NIP 813-33-78-641, REGON 180001089. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie kierując pismo na adres jego siedziby.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w sytuacjach, w których konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności promocja i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną),

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w szczególności realizacja i rozliczenie umów),

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa),

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych, rozpatrzenia reklamacji).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów handlowych, prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i wykonywania rozliczeń finansowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe Kontrahenta.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mogą być: 

-kontrahenci świadczący usługi techniczne i teleinformatyczne, instytucje finansowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie, operatorzy pocztowi i przewoźnicy,

-podmioty ubezpieczeniowe oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, podmioty prawnicze i windykacyjne),

-podmioty administracji publicznej i samorządowej, podmioty wykonujące usługi audytu, świadczące obsługę bhp, księgową, podatkową, prawną,

-podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora oraz inne niezbędne do prawidłowej działalności Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO) oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem